Quay Thử Xs Quảng Trị tiết lộ hướng dẫn quản lý lương hưu: Người quản lý quỹ s ẽ dùng ít nhất ba mươi đời lương thực để mua quỹ của công ty

 • Trang Chủ
 • Xổ số Lạng Sơn
 • Soi cầu Xổ số Lào Cai
 • Dự đoán Kqxs Xổ Số Miền Bắc
 • Vị Trí:Xổ số Lạng Sơn > Xổ số Lạng Sơn > Quay Thử Xs Quảng Trị tiết lộ hướng dẫn quản lý lương hưu: Người quản lý quỹ s ẽ dùng ít nhất ba mươi đời lương thực để mua quỹ của công ty

  Quay Thử Xs Quảng Trị tiết lộ hướng dẫn quản lý lương hưu: Người quản lý quỹ s ẽ dùng ít nhất ba mươi đời lương thực để mua quỹ của công ty

  Cập Nhật:2022-06-15 08:09    Lượt Xem:115

  Quay Thử Xs Quảng Trị tiết lộ hướng dẫn quản lý lương hưu: Người quản lý quỹ s ẽ dùng ít nhất ba mươi đời lương thực để mua quỹ của công ty

  Ngành công nghiệp tài chính! Chào mừng một tài liệu bom tấn khác! The China chứng khoán investment Fund Industry Association (in the China chứng khoán Investment Fund Association) ban những chỉ dẫn cho công việc đánh giá thành quả và bồi thường quản lý tài chính của các công ty tư vấn tài chính (in the least called the guides), suggesng bốn nguyên tắc that should be following in performance Management for performance, performance assumption, Lương internal control Management, v. Ví dụ như, những khía cạnh thú vị nhất của hướng dẫn là bốn chi tiết: đầu tiên, thời gian hoãn để bồi thường lợi nhuận của công ty sẽ không giảm ba năm, và tốc độ trả tiền hoãn không thể nhanh hơn tỷ lệ ngang. Thứ hai, phạm vi áp dụng của hệ thống trả thù thù thù lao phục vụ lương có tính bao gồm, nhưng không chỉ có chủ tịch, quản lý cấp cao, trưởng bộ phận kinh doanh lớn, trưởng chi nhánh và nhân viên cơ chính. Trong số đó, tiền thưởng hoãn lại cho quản lý cao cấp, quản lý quỹ và các vị trí chủ chốt khác không thể dưới mức lợi nhuận cao 0. The tiền lãi cao quản lý và đầu lĩnh của các cơ quan kinh doanh lớn phải được mua ít hơn 20=.* của lãi suất suất trong năm nay vào các quỹ công cộng được điều hành bởi công ty, mà việc mua cổ phiếu không phải là ít hơn 500kg, ngoại trừ việc công ty không có quỹ cổ phần. Người quản lý quỹ s ẽ mua không hơn ba mươi đời lương thực của năm nay bằng quỹ công cộng quản lý bởi công ty, và sẽ ưu tiên số tiền công cộng quản lý bởi nó, ngoại trừ số không thể mua được do khoảng thời gian đóng cửa của quỹ quản lý nó; Điều thứ tư, công ty quỹ không được chọn mức độ cao, thu phí quản lý, kinh nghiệm ngắn hạn, v.v. làm cơ sở chính cho đánh giá lương. Bài phát hành (1) ra tay tay cho người làm việc, theo bốn nguyên tắc {1

  Bài kiểm tra kết quả như trong hướng dẫn là bài đánh giá về hiệu quả và đánh giá của công ty quản lý quỹ về tác động và s ự đóng góp của nhân viên, để xác định vị trí, cấp độ, mức lương, danh dự và các kết quả khác của nhân viên. Khoảng tiền lương là tiền thù lao kinh tế khác nhau được trả bởi một công ty quản lý quỹ để nhận dịch vụ và tiền đóng góp của nhân viên. Ví dụ như, những hướng dẫn dẫn đưa ra bốn nguyên tắc cần phải được áp dụng trong việc đánh giá thành quả và quản lý lương. Đầu tiên, nó được hướng dẫn bằng cách ưu tiên các mối quan tâm của các ủy viên và phát triển bền vững của công ty. Thứ hai, nó không chỉ có thể thúc đẩy nhân viên và thành lập một nhóm tài năng chất lượng cao, mà còn giúp ngăn chặn rủi ro và nâng cao mức độ tuân thủ; Thứ ba, cân bằng lợi ích của nhân viên, quản lý, cổ đông và các cá nhân khác, trợ giúp cho công ty đạt được trách nhiệm xã hội và nâng cao khả năng phục vụ nền kinh tế thực tế và chiến lược quốc gia; Thứ tư, nó phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc, hướng dẫn chính trị và s ự phát triển thực tế của ngành công nghiệp quỹ. The

  The {} The Ênh hướng dẫn khuyến khích các công ty điều hành quỹ để củng cố tích lũy vốn, đào tạo nhà đầu tư, phản ứng rủi ro, công nghệ thông tin và các khía cạnh khác dựa trên nền phát triển lành mạnh lâu dài của ngành và công ty, và khuyến khích các công ty điều hành quỹ tăng đầu tư về phúc lợi xã hội như là quyên góp từ thiện. Nó không có gì sai khiến cho điều này. Nó có thể bị thay đổi. Nó có thể chỉ là một cái gì đó với một cách duy nhất. Thứ hai, bồi thường lợi nhuận. Thứ ba, phúc lợi và trợ cấp. Thứ tư, động cơ giữa và lâu dài. Sử dụng tiền lương, những hướng dẫn đưa ra rằng thời gian trả trước và mức lương thực có thể phù hợp với lợi ích lâu dài và rủi ro kinh doanh của những người đứng đầu quỹ, thời gian trả trước không phải là ít hơn ba năm, và tỷ lệ trả trước không nên nhanh hơn tỷ lệ công bằng bằng bằng. The government itself has been penetrated, Ngoại trừ việc chính trừ việc cung cấp chích nhiệm cho việc đó, chính xác bọn chính liên quan tới công ty, chính cậu kinh doanh, chính chính chính đạn chính và chính cậu kinh doanh. Đồng thời cũng được quyết định rằng khoản tiền lãi suất hoãn của quản lý cao cấp, quản lý quỹ và các vị trí chủ chốt khác không thể dưới mức lợi nhuận cao 0. Dễ dàng ghi nhớ rằng các hướng dẫn cũng đề xuất rằng các công ty quản lý quỹ nên thiết lập một cơ sở kiểm soát nghiêm ngặt nhằm tăng cường lực lượng ràng buộc trong việc quản lý bồi thường. Bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn, việc trả lương, việc đòi hỏi và suy giảm. công ty s ẽ điều tra trách nhiệm kinh tế nội bộ của họ theo đúng quy tắc của hệ thống. công ty có thể ngừng trả phần lương không trả được cho nhân viên có trách nhiệm, yêu cầu họ trả lại tiền thưởng đầy đủ cho năm mà hành động liên quan diễn ra, hoặc ngừng thực hiện động cơ động lâu dài. Tài khoản cũng nên áp dụng cho người bị tách ra. Những chỉ dẫn này cũng đưa ra những yêu cầu bồi thường dựa trên hiệu quả cho các giám đốc cao cấp và quản lý tài chính (1=$

  Các hướng dẫn cũng đưa ra những yêu cầu bồi thường dựa trên hiệu quả dành cho các giám đốc cao cấp và quản lý quỹ của các công ty tài trợ. Ví dụ như, người quản lý cao cấp của công ty quản lý quỹ và người chịu trách nhiệm bộ phận kinh doanh chính phải mua chưa đến 20='của mức lương thực tế trong năm nay cho những quỹ công ty quản lý công ty, mà việc mua cổ phiếu không phải là thấp hơn 500kg, ngoại trừ việc công ty không có quỹ cổ phần. Người quản lý quỹ không thể nào sánh bằng ba mươi đời tiền lương thực của năm nay với quỹ công cộng quản lý bởi công ty, và ưu tiên số tiền công cộng quản lý bởi nó, ngoại trừ số không thể mua được do khoảng thời gian đóng cửa của quỹ quản lý nó. Khi một người quản lý quỹ cũng là quản lý cao cấp hay trưởng của một bộ phận kinh doanh lớn, những yêu cầu được đáp ứng cùng lúc. Sử dụng đánh giá dài hạn (1.) 0 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Trong số đó, các chỉ số lợi ích kinh tế phải phản ánh đánh giá dài hạn của hơn ba năm, lợi nhuận thật sự của các nhà đầu tư, nghiên cứu đầu tư và các công việc xây dựng khả năng. Dữ liệu kiểm soát nguy hiểm quy định bao gồm cấu trúc quy trình và cơ chế quản lý rủi ro, sự kiện tuân thủ quy định hay những rủi ro lớn, sự hoạt động an toàn của hệ thống thông tin, và sự toàn vẹn của nhân viên. Tài liệu về trách nhiệm xã hội bao gồm tiêu chuẩn đạo đức, giá trị kinh doanh, sự hài lòng khách hàng. Theo hướng dẫn này, cũng ghi rõ rằng đánh giá của ban giám đốc về cấp độ quản lý và đánh giá của công ty về những tư thế chủ chốt như nghiên cứu và doanh nghiệp đầu tư, phải được kết hợp với thành quả đầu tư lâu dài, thu nhập đầu tư lâu dài của các nhà đầu tư, quy định và quản lý rủi ro, cấp độ đạo đức nghề nghiệp, và mức độ cao, thu phí quản lý, kinh doanh ngắn hạn, v.v. không nên được dùng làm cơ sở chính cho đánh giá lương. Giá trị đầu tư dài hạn là thu nhập đầu tư trong vòng ba năm gần đây. The China Foundation Association bảo rằng, để tiêu chuẩn kết quả đánh giá và thái độ quản lý lương của các công ty quản lý tài chính, hãy nâng cao cơ chế khích lệ và kiềm chế lâu dài của công ty và thúc đẩy s ự hoạt động ổn định và phát triển bền vững của các công ty quản lý quỹ. Hiệp hội đã vạch ra các hướng dẫn theo đúng luật pháp và luật liên quan, dựa trên kinh nghiệm điều luật nội bộ và ngoại quốc, cùng với sự phát triển thực sự trong kinh doanh quỹ Trung Quốc. The

  The

  Các hướng dẫn sẽ bắt đầu từ ngày phát hành. Công ty quản lý tài khoản sẽ điều chỉnh và cải tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến tiến trình đánh giá và quản lý lương trước khi đến tháng mười haiQuay Thử Xs Quảng Trị, 2022. Nó xảy ra, nội tại: tin gián

  TOP