Xổ Số Long An 19/6/2021 Chương trình kiểm tra thứ mười một của Ủy ban Trung ương của CPC (Điều tra viên Trung ương) đã hỗ trợ tình hình kiểm tra cho Ủy ban điề

 • Trang Chủ
 • Xổ số Lạng Sơn
 • Soi cầu Xổ số Lào Cai
 • Dự đoán Kqxs Xổ Số Miền Bắc
 • Vị Trí:Xổ số Lạng Sơn > Xổ số Lạng Sơn > Xổ Số Long An 19/6/2021 Chương trình kiểm tra thứ mười một của Ủy ban Trung ương của CPC (Điều tra viên Trung ương) đã hỗ trợ tình hình kiểm tra cho Ủy ban điề

  Xổ Số Long An 19/6/2021 Chương trình kiểm tra thứ mười một của Ủy ban Trung ương của CPC (Điều tra viên Trung ương) đã hỗ trợ tình hình kiểm tra cho Ủy ban điề

  Cập Nhật:2022-07-24 09:56    Lượt Xem:153

  Xổ Số Long An 19/6/2021 Chương trình kiểm tra thứ mười một của Ủy ban Trung ương của CPC (Điều tra viên Trung ương) đã hỗ trợ tình hình kiểm tra cho Ủy ban điề

  Vào tháng Bảy 19, đội thanh tra 11th thuộc Ủy ban Trung ương của CPC (C) đã gửi lại kết quả kiểm tra tới Ủy Ban Điều tra kỷ luật và Ủy Ban Giám sát bang. Nhóm đứng đầu trao đổi tình hình kiểm tra lại với Yang Hiểu odu, thành viên chính trị của Ủy ban trung tâm điều trị CPC, phó thư ký của Ủy ban Điều tra kỷ luật và giám đốc của Ủy ban giám sát bang, và các bộ phận giám sát quốc gia của Ủy ban giám sát quốc gia của Ủy ban Điều tra kỷ luật. Đồng chí Dương Hạ Giới đã tham dự buổi họp phản hồi của Ủy ban Điều tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát Quốc gia. Phó Tổng thư ký của Ủy ban Điều tra Kỷ luật và Phó Giám đốc Ủy ban Giám sát Quốc gia, chủ trì cuộc họp. Chúng ta nên tiếp tục xây dựng các cơ quan chính trị, góp s ức hỗ trợ cho Ủy ban Trung ương của Đảng trong việc thúc đẩy sự quản lý to àn diện và nghiêm ngặt của Đảng, đạt được những thành tựu lịch sử, và đóng góp xứng đáng cho việc cải thiện và thúc đẩy tự cách mạng của Đảng. So với mục tiêu của hệ thống nhập, phối hợp và hiệu quả, kết quả của cải cách thiếu sót, mối liên kết yếu trong việc xây dựng quy định, nguyên tắc luật và ổn định, và thiếu tầm nhìn trong việc ngăn chặn và giải quyết những rủi ro lớn cùng với trách nhiệm; Vẫn còn thiếu liên kết trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý Đảng, cơ chế hoạt động điện lực và giám sát các chốt chủ chốt cần được cải thiện, và việc xây dựng phong cách làm việc vẫn chưa đủ. Có những thiếu sót trong việc xây dựng kim cương và tài năng, và việc xây dựng các tổ chức đảng dân chủ cần được củng cố. Đồng thời, đội thanh tra cũng nhận được manh mối về các vấn đề của một số cán bộ hàng đầu, đã được chuyển tới những người liên quan theo đúng những quy định liên quan. Tăng cường vị trí của nhân dân và thúc đẩy s ự lãnh đạo to àn diện và nghiêm ngặt của Đảng về tầng cơ bản. Thứ hai, tăng cường sự giám sát và kiểm tra cẩn thận xung quanh tình hình hiện đại của cuộc tiến hóaXổ Số Long An 19/6/2021, và thúc đẩy việc phát triển kỷ luật và giám sát chất lượng cao. Chúng ta nên sâu sắc và tinh chỉnh sự giám sát chính trị và hàng ngàyXổ Số Long An 19/6/2021, và đóng góp đầy đủ vào vai trò của giám sát trong việc đảm bảo ứng biến và thúc đẩy tiến bộ và phát triển. Chúng ta phải kiên quyết bám vào sắc thái chính của sự hà khắc, thúc đẩy việc hòa nhập, không được mục rữa, không thể mục nát, không muốn mục rữa, và làm sâu sắc việc trị bệnh cả về nguyên nhân lẫn nguyên nhân. Thứ ba là phải giữ tỉnh táo và chắc chắn quan điểm rằng to àn diện và nghiêm ngặt điều hành Đảng luôn trên đường đi, thúc đẩy việc cải tiến hệ thống giám sát của Đảng và bang, và liên tục thúc đẩy việc nâng cấp hệ thống quản lý quốc gia và khả năng lãnh đạo. Tăng nhận thức về sự phát triển và an toàn chung và tăng cường suy nghĩ về điểm mấu chốt. Thứ tư, dẫn đầu trong việc thực hiện hai trách nhiệm, và tiếp tục thúc đẩy các cơ quan tự mình để chi phối to àn diện và nghiêm ngặt Đảng. Hãy nắm lấy các tính cách và luật của sự tham nhũng của các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát, và thiết lập hoạt động quyền lực. Thứ năm, thực hiện hệ thống tổ chức của đảng trong thời đại mới. Làm một kế hoạch tổng hợp cho việc xây dựng đội cán bộ và đội tài năng, và đóng vai trò to àn diện của các chi nhánh Đảng dân cư như các pháo đài chiến đấu. Thứ sáu, cẩn thận nghiên cứu và thực hiện ý kiến về việc tăng cường kiểm tra và sửa chữa và áp dụng các thành tựu đạt được, thực hiện thực hiện các công trình kiểm tra và sửa chữa, và thực hiện hoàn toàn trách nhiệm chính và giám sát của việc sửa chữa. Thúc đẩy việc làm, thực hiện các quyết định và sắp đặt của Uỷ ban Trung tâm của Đảng đến từng chữ một, và dẫn đầu trong việc đạt được hai bảo trì. Chúng ta nên thích nghi với những yêu cầu mới của thời đại mới, luôn tăng cường khả năng chính trị và kỹ năng chuyên nghiệp của chúng ta để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, thực hiện khái niệm phát triển mới hoàn to àn, chính xác và toàn tập trung, và thực hiện nghĩa vụ và nhiệm vụ của Uỷ ban Trung ương. Chúng ta nên củng cố khái niệm về hệ thống, thực hiện quyết định và triển khai cải cách phức tạp, củng cố cải cách trong những lĩnh vực chủ chốt, và luôn cải tiến hệ thống quản lý và cơ sở quản lý. Chúng ta nên phối hợp tiến bộ và an to àn, thiết lập cốt lõi suy nghĩ và giới hạn suy nghĩ, nghiêm túc chịu trách nhiệm chính trị về việc ngăn chặn và giải quyết rủi ro, cải thiện cơ chế phòng ngừa và kiểm soát, và luôn tăng cường khả năng dự đoán, đáp ứng và đối phó với rủi ro. Chúng ta nên dứt khoát thực hiện sắc thái chặt chẽ, củng cố hai trách nhiệm của một Đảng đầy đủ và chặt chẽ, củng cố sự giám sát của những lãnh đạo hàng đầu và những nhóm lãnh đạo hàng đầu, áp lực ở mọi cấp độ, tăng cường sự giám sát và hạn chế quyền lực, tăng cường hình thành phong cách làm việc, nghiên cứu và đối phó với tham nhũng, tăng cường tiến bộ cải cách và quản lý thông qua các trường hợp, và thúc đẩy sự hòa trộn không thể hư hỏng, không muốn phá hoại. Chúng ta nên thực hiện triệt để hệ thống tổ chức của đảng trong thời đại mới, tuân theo nguyên tắc là đảng chịu trách nhiệm về kim cương và tài năng, và tăng cường xây dựng các nhóm lãnh đạo, cán bộ và tài năng, và các tổ chức đảng dân chủ. Nhóm đứng đầu trong việc kiểm tra đã nhấn mạnh rằng các tổ chức Đảng của các cơ quan trung ương và bang phải đóng vai trò tiêu biểu trong việc kiểm tra và sửa chữa. Điều tra kỷ luật và Ủy ban giám sát quốc gia nên cẩn thận thực hiện yêu cầu triển khai của ủy ban điều tra và sửa chữa của Đảng, kiểm tra và sửa chữa, làm một điểm khởi đầu quan trọng cho việc quản lý Đảng, thực hiện nhiệm vụ và cải tiến công việc, tăng trọng trách chính của sự sửa chữa, và bắt đầu từ đội, từ lĩnh vực và quản lý, ngay từ khi thực hiện một nhiệm vụ và hai trách nhiệm, và nhận trách nhiệm kiểm tra và sửa chữa đầy đủ để có thể kiểm tra và cải thiện bản thân. Chúng ta nên làm rõ các nhiệm vụ sửa chữa, nhấn mạnh các điểm chính, rút ra ngụ ý từ một trường hợp, hòa nhập sự sửa chữa vào công việc hàng ngày, cải tiến sâu sắc, quy định toàn diện và nghiêm ngặt Đảng, hòa nhập vào việc xây dựng nhóm, và hoàn thành các nhiệm vụ sửa chữa với chất lượng cao. Các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật và các cơ quan tổ chức nên tăng cường sự giám sát và sửa chữa, và cải tiến kết quả sửa chữa. Những bộ phận chức năng liên quan sẽ sử dụng toàn bộ kết quả kiểm tra, tăng cường nghiên cứu và nghiên cứu về những vấn đề chung được tìm thấy trong cuộc kiểm tra, thúc đẩy cải thiện hệ thống, và tăng cường việc điều trị cả triệu chứng lẫn nguyên nhân. Yang Hạ Hạ từng nói rằng đối với phản hồi của đội điều tra viên trung tâm, Ủy ban Điều tra Kỷ luật Trung tâm và Ủy ban Giám sát Quốc gia chân thành đồng ý chấp nhận, nghiêm túc và quyết tâm sửa chữa, và thúc đẩy việc phát triển kỷ luật và giám sát chất lượng cao cùng với sự sửa chữa chất lượng cao. Hoàn to àn so sánh, kiểm tra và xác định từng mục một, xem xét sâu sắc cuộc kiểm tra và chỉ ra các vấn đề, tìm cách cải thiện khả năng của các vấn đề, tìm ra nguyên nhân của các vấn đề, xác định các biện pháp sửa chữa, và thực hiện một cách chính xác và hiệu quả công việc kiểm tra và sửa chữa do các vấn đề dẫn dắt. Thực hiện các trách nhiệm chính đáng, soạn thảo cẩn thận kế hoạch sửa chữa, lập danh sách vấn đề, danh sách nhiệm vụ và danh sách trách nhiệm, và đưa ra các biện pháp sửa chữa, hạ cánh và kiểm tra để đảm bảo các vấn đề phản hồi kiểm tra. Xây dựng một cơ chế lâu dài, kết hợp chặt chẽ việc kiểm tra và s ửa chữa cùng với học vấn, hiểu biết và thực hiện các giả thuyết tiên tiến của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ giám sát cơ bản, sửa chữa ngọn gió, loại bỏ kỷ luật và chống lại tham nhũng, và tăng cường quy tắc luật và quy định luật, để thúc đẩy cải tạo, xây dựng và quản lý bằng cách kiểm tra, đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giám sát, đảm bảo tiến tiến tiến tiến tiến và phát triển, và tiến hành hành hành hành hành hành hành hành hành các hành hành hành hành hành hành động thực tế để đạt thắng lợi của Quốc hội Quốc gia CIA. Cuộc họp phản hồi tại nơi được tham dự bởi nhóm đứng đầu của Ủy ban Điều tra kỷ luật và Ủy ban giám sát bang, các đồng chí liên quan của đội thanh tra hàng đầu trung tâm 11th và bộ phận giám sát viên chính, và các đồng chí chịu trách nhiệm của các văn phòng tổ chức chức chính trị. Giám đốc và Phó Tổng thư ký của Phó Bộ Ngoại giao của Ủy ban, và thành viên của những nhóm đứng đầu của tất cả các bộ phận, các bộ phận và văn phòng, Uỷ ban Đảng của Ủy ban và tất cả các đơn vị trực tiếp thuộc cấp dưới đã tham dự cuộc họp với tư cách là đại biểu không bỏ phiếu. Biên tập: wu đã kiểm tra: Thiên Nam

  TOP